img img img

pokládka asfaltových zmesí

Spoločnosť CESTNÉ STAVBY Žilina, spol. s r. o. sa dlhodobo zaoberá pokládkou asfaltových zmesí.

Do výrobného programu obaľovacích súprav patria ako klasické asfaltové zmesi, tak aj modifikované. V súčasnosti prevádzkujeme jednu výrobnu asfaltových zmesí:

  • Beluša (Teltomat IV/S)

Naša spoločnosť rovnako zabezpečuje dopravu a pokládku asfaltových zmesí, na čo je vybavená potrebnými mechanizmami.

Kontakty:

   
Tel.: +421 905 351 299
E-mail: sekretariat@cszilina.sk