doprava

Spoločnosť CESTNÉ STAVBY Žilina, spol. s r.o. je vybavená potrebným vozovým parkom a mechanizmami pre realizáciu stavebných zákaziek a prepravu materiálov. Rovnako ponúkame tieto dopravné prostriedky, mechanizmy a zariadenia na prenájom.

Stredisko dopravy a mechanizácie so sídlom na ul. Štrková 17, Žilina vie ponúknuť zákazníkom na prenájom stavebné stroje pre:

  • Autodopravu ( valníky, domiešavač a iné)
  • Zemné práce (autorýpadlá UDS, rýpadlo – nakladač Komatsu, gréder, vibračné valce, nakladače a iné)
  • Pokládku asfaltových zmesí (finišéry, vibračné valce)

Kontakty:

Tel: +421 918 626 220
E-mail: sekretariat@cszilina.sk