úvod

Vitajte na stránkach spoločnosti CESTNÉ STAVBY ŽILINA, spol. s.r.o.

Naša spoločnosť s dlhoročnou tradíciou poskytuje realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu v jednotlivých segmentoch cestného a vodohospodárskeho staviteľstva v plnom rozsahu, v požadovanej kvalite a v primeranom termíne. S realizáciou stavebných zákaziek máme bohaté skúsenosti. Plnenie nárokov jednotlivých investorov vieme zabezpečiť aj vďaka odborníkom ktorých naša spoločnosť zamestnáva, potrebným vozovým parkom a mechanizmami, ako aj vďaka vlastným materiálovým zdrojom. Nami vyrábané a ponúkané materiály (štrky, asfaltové a betónové zmesi) sú certifikované, vo vysokej kvalite a spĺňajú všetky podmienky naň kladené.