kariéra

Spoločnosť zamestnáva odborníkov schopných a spôsobilých (v zmysle Zákona č. 136/95 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe) na realizáciu stavebných prác.

Z dôvodu rastúcich nárokov na plnenie požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy, ako aj požiadaviek objednávateľov sa snažíme zohľadniť tieto skutočnosti aj v personálnej politike spoločnosti.

Informácie o aktuálnych voľných pracovných pozíciách Vám budú poskytnuté na Personálnom oddelení spoločnosti CESTNÉ STAVBY ŽILINA, s.r.o.

Tel: +421 905 977 934
E-mail: sekretariat@cszilina.sk