img img

kontakty

CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Štrková 17, 011 54 Žilina

Kontaktná adresa: Kragujevská 11, 011 54 Žilina

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: SRO, vl.č.596/L

IČO: 31 568 963, DIČ: SK2020423933

Telefón: +421 905 977 934
Fax: .
e-mail: sekretariat@cszilina.sk

 

Ekonomický úsek +421
Obchodný úsek +421
Výrobný úsek +421
Asfaltove technologie +421 905 351 299
   
   
Kameňolomy  
   
Stredisko dopravy a mechanizácie: +421 918 616 220
   
Obaľovacie súpravy:  
Beluša: +421 905 351 299