profil spoločnosti

Spoločnosť CESTNÉ STAVBY Žilina, spol. s r. o., vznikla v roku 1992 privatizáciou Cestných stavieb, š. p. Žilina, predtým Cestné stavby, n. p. Banská Bystrica.

Sídlom spoločnosti je krajské mesto Žilina. Organizácia má tri výrobné strediská (Žilina, Považská Bystrica, Martin), vlastné obaľovacie centrá (Beluša), betonárky a stredisko dopravy a mechanizácie v Žiline.

Ponúkame:

  • výstavbu a opravy cestných komunikácii a mostov,
  • reguláciu a úpravy vodných tokov,
  • ekologické stavby,
  • inžinierske stavby v celom rozsahu,
  • výrobu a predaj asfaltových zmesí,
  • nákladnú cestnú dopravu

V roku 2010 získala naša spoločnosť certifikát integrovaného manažérskeho systému podľa EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.